Månkarma och Solkarma, Michael Debus

Månkarma och Solkarma, Michael Debus

Michael Debus utgår från karmabegreppet i denna studie om mysteriedramerna. Det visar sig att viktiga andliga skeenden i vår tid, som Rudolf Steiner uppmärksammat, direkt sammanhänger med den mysteriedramatik vi möter på scenen.

Författare:  Michael Debus
Förlag: Antroposofiska Förlaget
Utförandet: Häftad

200 kr

Artikelnr: 111029 Kategorier: , ,