Ur Vidars Verksamhet Att bereda väg för en framtid

Ur Vidars Verksamhet Att bereda väg för en framtid

När Vidar verkar behövs människor som medvetet och med andenärvaro kan komma honom till mötes. Denna bok vill inspirera till och möjliggöra bildandet av gemenskaper av fria människor och denne ärkeängel.
Många olika författare har kommit till orda, även med små bidrag. På så sätt har ett polyfont verk kommit till där också Vidar kan tala. Denne blivande folksjäl bygger på andlig mångfald, själslig rörlighet och en harmonisk samstämmighet bland män­niskorna.
Så tillvida är Vidar också förbunden med musikens väsen, som säkert kommer att spela en allt större roll i det sociala i framtiden.
Författare: Red: Steffen Hartmann och Torben Maiwald
Förlag: Wrå förlag
Utförande: Häftad
Antal sidor: 203
Utgivningsår: 2020

190 kr