Den mänskliga organismens morfologi, Johannes W. Rohen

Den mänskliga organismens morfologi, Johannes W. Rohen

Boken ger en utvidgad syn på människans allmänna anatomi och skapar nytt underlag för diskussion om kroppens förhållande till fenomenen liv och själ. Boken vänder sig till alla som studerar människokunskap inom lärarutbildningar och i alla typer av medicinska utbildningar.

Författare: Johannes W. Rohen
Förlag. Antroposofiska Bokförlaget

618 kr