Människor med varandra, Friedrich Rittelmeyer

Människor med varandra, Friedrich Rittelmeyer

Friedrich Rittelmeyer var en mycket ansedd präst i den evangeliska kyrkan i Tyskland under århundradets första del (1919 kom han som sådan till Sverige på inbjudan av ärkebiskop Nathan Söderblom). 1922 lämnade han sin framträdande position för att bli det nygrundade Kristensamfundets första ledare.

Denna lilla skrift består av en samling utdrag ur Friedrich Rittelmeyers böcker, uppsatser och predikningar; texterna är ordnade efter tre huvudmotiv: det som förbinder människorna med varandra, människans uppgifter i världen och hennes inre strävan.

Författare: Friedrich Rittelmeyer
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Häftad, 71 sidor

81 kr