Språkets Spirituella förnyelse, Martina Maria Sam

Språkets Spirituella förnyelse, Martina Maria Sam

Rudolf Steiners stilistiska utmaning

Rudolf Steiner talade om en ”kamp med språket” som var nödvändig, för att spirituella fakta skulle kunna framställas på rätt sätt. Den språkstil som växer fram ur denna kamp kräver sedan också ett annat sätt att läsa: den som arbetar aktivt med den här stilen kommer med tiden att utbilda ett nytt varseblivningsorgan.

Författaren gör i sju uppsatser ett försök att uppmärksamma några karakteristiska särdrag hos denna speciella språkstil. Därmed kan denna lilla bok bli till en uppmaning att studera Rudolf Steiners texter, föredrag och språk ur en helt ny infallsvinkel.

Författare: Martina Maria Sam
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget

88 kr