Barnet i utveckling, Ernst-Michael Kranich

Barnet i utveckling, Ernst-Michael Kranich

Att ständigt anstränga sig att förstå människan i vardande – framtidsmänniskan i varje barn – hör till de mest väsentliga uppgifterna för en waldorflärare. Genom att man beaktar den växande människans inre väsen, som ju hela tiden är i förvandling, kan yttre fenomen och beteenden bli alltmer transparenta.

Varje uppsats i denna bok ägnas ett centralt tema i den antroposofisk-pedagogiska människokunskapen. Grunden läggs genom en skildring av hela människans konstitution. Sedan behandlas de stora förvandlingsprocesser som avslutas i och med tandömsningen och könsmognaden. Mot denna bakgrund belyses andra viktiga teman för undervisning och uppfostran.

Uppsatserna, som alla har bearbetats och aktualiserats, härrör från de senaste tjugo åren. De riktar sig till lärare, studenter och forskare på det pedagogiska området, och till föräldrar som vill fördjupa sitt förhållande till waldorfpedagogikens grunder.

Författare: Ernst-Michael Kranich
Förlag:Telleby

382 kr

Artikelnr: 111529 Kategorier: , , Tagg: