Känner du din ängel, Dan Lindholm

Känner du din ängel, Dan Lindholm

För den moderna teologin har frågan om änglarnas vara eller icke vara blivit ganska ovidkommande. Som ett resultat av teologins ”avmytologisering” har all levande, bildmässig framställning av det andliga och översinnliga utrotats.
I denna lilla bok presenteras Dan Lindholm små intima berättelser om hur människor i sin vardag möter sitt eget unika öde.

Författare: Dan Lindholm
Förlag: Telleby

79 kr