Nervositet och jagkraft, Rudolf Steiner

Nervositet och jagkraft, Rudolf Steiner

”De som tillägnar sig antroposofi på ett sunt sätt lär sig inte bara att människan består av fysisk kropp, eterkropp, astralkropp, jag. Antroposofins verkan borde vara av dessa väsensled hos den mänskliga naturen utvecklas på ett kraftfullt sätt.” – Sid 24 (ur GA 143)

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget

49 kr