Om Anden Filosofiska perspektiv på ande & andlighet

Om Anden Filosofiska perspektiv på ande & andlighet

ANDEN som begrepp har beledsagat människans föreställningsvärld sedan urminnes tider. Att den representerar något viktigt i människors liv bekräftas i denna antologi av författarnas reflexioner över vad betydande filosofer som Paulus, Hegel, Scheler, Steiner och Tillich har tänkt om andens betydelse för människans tillvaro. Författarna reflekterar över andebegreppets både diskutabla och angelägna ställning som något intressant att utforska, om dess vara som en självständig benämning för något allmänmänskligt och vitalt i alla tider, även i vår.

Författare:
Paula Hämäläinen-Karlström, red.
Jonna Bornemark, Per Johansson, Gérard Lartaud, Jari Ristiniemi, Hans Ruin, Sven-Olov Wallenstein

Förlag: Kosmos
Utförande: Häftad, 122 sidor
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-91-86066-80-2

169 kr