Hur inverkar den vuxna människan på barnet,Walter Holtzapfel

Hur inverkar den vuxna människan på barnet,Walter Holtzapfel

Den fysiska kroppen får liv av eterkroppen, besjälas av astralkroppen och har sin mittpunkt i jaget. Så har Rudolf Steiner framställt det. Grunden för all pedagogik är den ”pedagogiska lagen” som innebär att ett väsensled inverkar på det närmast lägre väsensledet.
Jaget verkar på astralkroppen, astralkroppen verkar på eterkroppen och eterkroppen på den fysiska kroppen.
I denna bok talar författaren om tillämpningen av denna lag och ger också exempel från sin verksamhet som läkare och läkepedagog.

Författare: Walter Holtzapfel
Förlag:Telleby

119 kr

Artikelnr: 111003 Kategorier: , , Tagg: