Från formen till jaget, Marja Dahlström

Från formen till jaget, Marja Dahlström

Ritandet som kraftkälla och terapi i waldorfpedagogiken

Utgångspunkt i formteckningen är Steiners yttrande: ”Linjen är rörelsens spår”.

Den form, som uppstår då barnet ritar, är barnets egen, just i det ögonblicket den enda möjliga. Genom att rita formen i en viss storlek, rytm eller ett visst tempo, ger barnet uttryck för sitt djupaste inre. Situationen känns i den stunden mycket befriande. Barnet upplever härvid tillvaron som trygg och lycklig.

Boken berättar också om temperamentsfostran. Den grundar sig på iakttagelsen, att ensidigheten i en människas temperament, oberoende av begåvning, kan utgöra ett stort hinder då det gäller att förverkliga sin individualitet och gripa tag i livet på ett balanserat sätt.

Boken är skriven av överlärare Marja Dahlström, som har över 40 års erfarenhet som waldorfpedagog både som klasslärare och som ledare för fortbildningsverksamhet.

Författare: Marja Dahlström
Förlag: Kirjokanta

265 kr

Artikelnr: 111509 Kategorier: , , Taggar: ,