Barn som behöver själslig vård,Werner Pache

Barn som behöver själslig vård,Werner Pache

Barn som behöver själslig vård – vilka är de?

Werner Pache berättar om uppfostran och undervisning av barn med alltför mycket fantasi, själar som vaknar sent, ”svagsinnade” barn, instängda och fjättrade själar, barn med för stark eller för svag förmåga till härmning, moraliskt svaga barn. Gemensamt för dem är att de behöver få hjälp med att utveckla de grundläggande mänskliga förmågorna: att gå, att tala, att tänka och att utveckla sociala relationer.

Werner Pache ger en mängd konkreta råd ur sin livserfarenhet som medarbetare vid flera läkepedagogiska institut i Tyskland och Schweiz. Hans skildringar bärs fram av läkepedagogens grundläggande hållning: att alltid rikta sig till det som är friskt hos barnet, till jaget, kärnan i dess väsen.

Boken vänder sig till alla som intresserar sig för vård, fostran och undervisning av barn som går andra vägar än de vanliga i sina mognadsprocesser.

Författare: Werner Pache
Förlag: Telleby
Utförande: Häftad

84 kr

Artikelnr: 150099 Kategorier: , , Taggar: , ,