Autistiska barn, Walter Holtzapfel

Autistiska barn, Walter Holtzapfel

Gör man klart för sig hur världen ter sig för ett medvetande som inte äger några begrepp, blir ett antal hittills gåtfulla autistiska symptom begripliga.
För det autistiska barnet är världen ett osammanhängande kaos av obegripliga enskildheter. Det är en främmande värld som helt saknar mål och riktning. Där rött och grönt, starkt och svagt, stol och människa existerar sida vid sida till synes lika viktiga och helt utan inre sammanhang.
Det autistiska barnet har vänt sig bort från det mänskliga området och måste förmås att komma tillbaka. Det är den ledande tanken i den läkepedagogiska behandlingen, att i dessa barns kaotiska och meningslösa värld föra in något som kan ge dem mening och betydelse och värdefulla hållpunkter.

Författare: Walter Holtzapfel
Förlag: Telleby

39 kr

Artikelnr: 113032 Kategorier: , , Tagg: