Människan och konsterna

Människan och konsterna

Varifrån kommer egentligen konsten och varför spelar den en så stor roll i  våra liv? För Rudolf Steiner hänger de olika konstarterna samman med de djupaste skikten i människan, med hennes tillblivelse genom tidsrymderna.

I de fyra föredragen i »Människan och konsterna« beskrivs denna process i stora, visionära perspektiv – inspirerande inte minst i skildringen av musikens översinnliga ursprung.Människan och konsterna innehåller texter som står i centrum av vår tids konsthistoria. Åtskilliga av de konstnärer och författare i Steiners samtid som präglat den moderna konstens genombrott tog intryck av hans föredrag: Strindberg, Kafka, Edith Södergran, Cristian Morgenstern, Kandinsky, Mondrian och inte minst den svenska konstnärinnan Hilma af Klint.

Föredragen hölls ursprungligen för antroposofiskt orienterade åhörare, men de har här försetts med kommentarer och ordförklaringar som gör att även en läsare utan förkunskaper om antroposofin kan tillgodogöra sig också de subtilare inslagen i Steiners framställning.

Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Kosmos förlag

179 kr

Artikelnr: 118097 Kategorier: , , , ,