Kunskap utan gränser

Kunskap utan gränser

Den österrikiska filosofen Rudolf Steiner (1861—1925) gav sitt grundläggande filosofiska verk titeln ”Frihetens filosofi”. Han presenterar där ett synsätt enligt vilken världsutvecklingen präglas av mening och intention, där människan är medverkande i frihet. Det ställer han mot såväl dogmatisk och auktoritär religion som en mekanistisk materialism, där människan bara är en produkt av fysiska, kemiska och biologiska processer.Steiners antroposofiska filosofi utgår ifrån att den fysiska sinnevärlden är en del av en oändligt mycket vidare verklighet. Till skillnad från många andra filosofer menar han att människans förmåga att förvärva kunskap inte begränsas till sinnevärlden, kunskapen har inga gränser. Utmaningen är, menar han ”att utforska den andliga världen med naturvetenskaplig metod.”Förutom huvudförfattaren och redaktören Pär Granstedt medverkar en rad akademiska forskare inom olika områden med kortare essäer.

Författare:
Torsten Lundberg
Kristian Holmberg
Eleanor Hill Edwards
Bo Dahlin
Ruhi Tyson
Agnes Nobel
Göran Krantz
Dick Tibbling
Maria Birnbaum
Arthur Gransted
Ingrid Liljeroth
Staffan Ingeland

Förlag: Kosmos förlag

229 kr

Artikelnr: 118090 Kategorier: , ,