Jaget och kroppen, Bo Kjellström

Jaget och kroppen, Bo Kjellström

Denna skrift består av några artiklar som publicerats i Falkbladet och Vidarklinikens Vänblad. Den kompletterar den tidigare utgivna skriften ”En antroposofiskt orienterad kroppsterapi”. Artiklarna hör inte ihop med varandra med belyser ändå samma tema från olika synvinklar.
Som en röd tråd finns ett sökande efter att förstå och belysa jagbegreppet och dess förhållande till den fysiska kroppen. Målet är att söka en integration mellan vår inre jagupplevelse och vår fysiska personlighet till en enhetlig upplevelse av vem jag är. Jag har försökt ge några konkreta exempel på hur man genom kroppsterapi kan arbeta med detta.
– Utdrag ur inledningen

Författare: Bo Kjellström
Förlag: Falk

75 kr

Artikelnr: 160451 Kategorier: , ,