Rytmer i människan och kosmos, Rudolf Meyer

Rytmer i människan och kosmos, Rudolf Meyer

Jorden och alla dess varelser, däribland även människan, lever i en storartad samklang av planetariska rytmer. Oftast är de okända för oss, men kunskaper om dessa rytmer kan hjälpa oss att finna vår väg utan att göra avkall på vår frihet. En erfaren sjöfarare är ju friast, när han känner till havets tidvatten och strömmar.

Rudolf Meyer anför kända exempel: nattlig sömn, sjudagarsveckan, embryonala rytmer, mänskliga stämningar, kriser i trettioårsåldern, nedgångsstadier m.m. Dessa rytmer anknyter han till mindre välkända, kosmiska fakta rörande människans förhållande till jorden, månen, solen och planterna. Han visar hur firandet av årets högtider inte bara höjer vårt medvetande om dessa rytmer utan också gynnsamt påverkar all jordens framtid.

Författare: Rudolf Meyer
Förlag: Nova Förlag
Uförande: Häftad, 43 sidor.

85 kr