De sju planeterna, Adam Bittleston

De sju planeterna, Adam Bittleston

Dagens kunskap om planeterna grundar sig på vetenskapliga observationer. Bittleston beskriver inte bara de astronomiska fenomenen utan också olika astronomers, poeters och konstnärers tanker och idéer om dem.

Ur innehållet: Solen / Saturn / Jupiter / Mars / Mercury / Venus / Månen / Djurkretsen / Ordförklaringar.

Författare: Adam Bittleston
Förlag: Nova Förlag
Utförande: Häftad, 59 sidor.

80 kr