Att utvecklas som vuxen, Bernard Lievegoed

Att utvecklas som vuxen, Bernard Lievegoed

I denna bok behandlar författaren den vuxna människans utvecklingsprocess. Han ger synpunkter på manlig och kvinnlig utveckling, olika grundattityder till livet, yrkesval och personalledning. En översikt över mångfalden av skolor inom psykoterapi och psykiatri pekar på en möjlig helhetsterapi och en inre utvecklingsväg som den enskilda människan själv kan välja. Boken har vuxit fram ur samtal med många människor.

Det finns många beskrivningar av barns och ungdomars utveckling. Men vad händer sedan? Vad sker med den vuxna människan, vilka är hennes utvecklingsmöjligheter? Genom förvandlingarna under livets gång framträder efterhand den enskilda människans biografi. Den avtecknar sig som helhetsbild först när man sammanför ett biologiskt, ett psykologiskt och ett andligt synsätt. Då kan man urskilja allmänna lagbundenheter men också det unikt personliga i den individuella biografin. Bernard Lievegoed går in på de olika stadierna i den vuxna människans livsutveckling och tar upp bestämda kritiska faser och situationer till behandling.

Författare: Bernard Lievegoed
Förlag: Telleby

270 kr

Artikelnr: 111019 Kategorier: , , Tagg: