Reinkarnation & Regression, Wilem F Veltman

Reinkarnation & Regression, Wilem F Veltman

Lever vi mer än en gång? Det är en fråga som allt fler ställer sig i vår tid. Willem F. Veltman ger oss i sin bok en fascinerade översikt av olika föreställningar om upprepade liv på jorden. Efter en inledande historisk exposé över reinkarnationstankens betydelse ur ett globalt perspektiv och inte minst inom den västerländska idétraditionen skildrar han utförligt två riktningar som tilldrar sig stort intresse för närvarande: å ena sidan den s.k. regressionsterapin med dess bakomliggande föreställningar, å andra sidan den antroposofiska synen på reinkarnation.

Veltman har länge varit verksam som waldorfpedagog och kan alltså förväntas stå antroposofin närmast, men han är noga med att beskriva båda riktningarna så objektivt som möjligt och överlåter åt läsaren att bilda sig en egen uppfattning.
Framställningen ges ökad konkretion bl.a. genom en rad intresseväckande fallbeskrivningar hämtade från regressionsterapeuternas verksamhet. Beskrivningarna görs också till föremål för kritisk analys.

Författare: Wilem F Veltman
Förlag: Telleby

229 kr

Artikelnr: 111009 Kategorier: , , Tagg: