Kriser – livskrisernas mening, Johannes W Schneider

Kriser – livskrisernas mening, Johannes W Schneider

Ur innehållet

Inledning: Människan under andra hälften av 1900-talet

  1. Normal och störd utveckling hos barnet
  2. Fyra livskriser
  3. Varför har vi människor det ofta så svårt med varandra?
  4. Hur förändras moralen i vår tid?
  5. Aggressivitet och våld
  6. Dödsångest och livsångest
  7. Att förstå livet från dödens synpunkt – Själsliga förändringar hos den åldrande människan
  8. Den döende människan – hur kan vi förstå henne och ledsaga henne?
  9. Självmord och offerdöd

Författare: Johannes W Schneider
Förlag: Telleby

183 kr

Artikelnr: 111527 Kategorier: , , Tagg: