Maria-Sofia Det kvinnliga i mänsklighetens utveckling, Michael Debus

Maria-Sofia Det kvinnliga i mänsklighetens utveckling, Michael Debus

Michael Debus undersöker Maria-Sofias kulturhistoriska bakgrund genom att förbinda frågan om människans framtid med frågan om hennes gudomliga ursprung. På ett häpnadsväckande sätt sluts på det viset en cirkel: den gudomliga Sofia som har lett till skapandet av människan visar sig i dag vara den mänskliga Sofia som utgör källan till skaparkraften i människan. Författarens viktigaste källor är Gamla testa­mentets vishetsböcker, de fyra evangelierna, kyrkofädernas och den ortodoxa kyrkans skrifter, den kristna mystiken och den ryska religionsfilosofin.

Författare: Michael Debus
Förlag: Kosmos förlag

200 kr

Artikelnr: 169631 Kategorier: , ,