Parsifal och vägen till gral, Wolfgang von Eschenbach

Parsifal och vägen till gral, Wolfgang von Eschenbach

På 700-talet och 800-talet tycks i Europa helt i det förborgade ha utspelat sig underbara händelser som blott ett fåtal människor visste något om.

I 1000-talets diktare lät sedan sägnerna om dessa händelser utspela sig i idealiserad riddartid med mäktiga konungar, tappra riddare och undersköna damer, praktfulla slott och borgar och stora rikedomar.

Den förste som lyfte fram de gamla sägnerna i dagsljuset och gav dem episk form var fransmannen Chrestien de Troyes på 1170-talet. Dikten spreds så snabbt i avskrifter och var redan ett par årtionden senare känd även i Tyskland.

Men Chrestien de Troyes kunde aldrig avsluta sitt verk. Den som förde detta mäktiga epos till slut var den tyske riddaren Wolfram von Eschenbach. I sexton sånger på märgfull medelhögtysk knittelvers följer han Parsifal på hans långa väg till Gral. Varje sång omfattar tusentals versrader.

Detta stora material har Marit Laurin fritt återberättat på prosa.

Det är i huvudsak tre sägenkretsar som flutit samman till ett i detta epos: sägnerna kring kung Artus (eller Artur som han också kallas) och riddarna av Runda bordet, sägnarna kring själva Gralsmysteriet och slutligen sägnerna kring Gralsätten och dess huvudperson Parsifal.

165 kr

Artikelnr: 116523 Kategorier: , , Tagg: