En antroposofiskt orienterad kroppsterapi, Bo Kjellström

En antroposofiskt orienterad kroppsterapi, Bo Kjellström

Denna skrift är en sammanställning av några artiklar tidigare publicerade i FALK-bladet resp Vidarklinikens Vänblad. Denna framställning är inte att betrakta som en färdig lösning utan mer som ett sökande efter vägar som kan motsvara en ”antroposofiskt orienterad kroppsterapi” – alltså en kroppsbehandling som ytterst är jagorienterad och som skall motsvara behovet hos hela människans väsen och ande, själ och kropp.
– Utdrag ur inledningen

Författare: Bo Kjellström
Förlag: Falk

57 kr