Den synliga & den osynliga människan, Dr Werner Hassauer

Den synliga & den osynliga människan, Dr Werner Hassauer

Dr Werner Hassauer är gynekolog och förlossningsläkare på Herdecke sjukhus, ett antroposofiskt distriktssjukhus i närheten av Dortmund i Tyskland. Dessa föredrag höll han vid en kurs för sjuksköterskor på Vidarkliniken i Järna augusti 1988.
Det var en önskan från sjuksköterskorna att han skulle tala om vårt kosmiska liv, och även om det kan tyckas vara kontroversiellt är det dock många som vill veta hur det ser ut och hur förhållandena är i den utomkroppsliga och utomjordiska tillvaron. FALK ger därför ut Dr Hassauers föreläsningar i tryck.

Författare: Dr Werner Hassauer
Förlag: Falk

29 kr

Artikelnr: 113513 Kategorier: , , ,