1900-talets Andliga Händelse, Jesaiah Ben-Aharon

1900-talets Andliga Händelse, Jesaiah Ben-Aharon

Jesaiah Ben-Ahron ger i sin bok ”1900-talets andliga händelse” ett förvånansvärt vittnesbörd angående Rudolf Steiners uttalanden om den nya Kristusuppenbarelsen. ben-Aharon följer noga andevetenskapens forskningsmetoder, och delger oss även sina egna forskningsresultat angående händelserna i den andliga världen under 1900-talet. Utifrån ett andligt skådande medvetande ger han en unik bild av händelserna i den andliga världen under åren 1933-45, då krig och kaos härskade på jorden. Hans ord har en särskild betydelse för att förstå de själar som hör samman med det Rudolf Steiner kallade ”Mikaelskolan”.

Genom att komma till en medveten förståelse av 1900-talets andliga händelse kan vi få det mod som krävs för att förnya och ge nytt liv år den antroposofiska andliga vetenskapen som ”det universella mänskliga språket för vår tidsålder.”

Författare: Jesaiah Ben-Ahron
Förlag: Antroposofiska Bokförlaget

127 kr

Artikelnr: 116029 Kategorier: , ,