Den antroposofiskt orienterade medicinen och dess läkemedel, Dr Otto Wolff

Den antroposofiskt orienterade medicinen och dess läkemedel, Dr Otto Wolff

I kort och klar form framställs i denna skrift den ur antroposofin framsprungna läkekonsten. Den visar, att den antroposofiskt orienterade medicinen inte står i motsats till en äkta vetenskap, utan den är en utvidgning av den idag utlärda och utövade medicinen. Läsaren stimuleras till studium av Rudolf Steiners verk och därigenom fyller skriften på bästa sätt sin uppgift.

Författare: Dr Otto Wolff
Förlag: Falk

45 kr

Artikelnr: 113516 Kategorier: , , ,