Tanke

Filters

Visar alla 5 produkter

5 produkter

 • Frihetens filosofi, Rudolf Steiner
  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner

  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner

  Grunddrag av en modern världsåskådning. Det medvetna mänskliga handlandet. Grunddriften till vetenskap. Tänkandet i världsuppfattningens tjänst. Världen som varseblivning. Kunskapen om världen. Den mänskliga individualiteten. Finns det gränser för kunskapsförmågan? Livets faktorer. Frihetsidén. Frihetsfilosofi och monism. Världsändamål och livsändamål (människans bestämmelse). Den moraliska fantasin (darwinism och etik). Livets värde (pessimism och optimism). Individualitet och släkte. Monismens konsekvenser.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 311 sidor
  Utgivningsår: 1990
  ISBN: 91-85202-95-9
  GA-13

  195,00 kr
 • Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner
  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner

  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner

  12 Föredrag hållna i Dornach, schweiz, 25 juni – 7 juli 1924 för läkare och läkepedagoger

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Telleby Bokförlag
  Utförande: Häftad, 241 sidor
  Utgivningsår: 1995, nytryck 2010
  ISBN: 91-85672-58-0

  275,00 kr
 • Om Anden Filosofiska perspektiv på ande & andlighet

  FÖRKÖP – Releasepris 150 kr t.o.m 17/10 (ord. pris 169 kr).
  Skickas dagen före release den 17 Oktober, eller hämtas fraktfritt i butik fr.o.m. 17/10.

  ANDEN som begrepp har beledsagat människans föreställningsvärld sedan urminnes tider. Att den representerar något viktigt i människors liv bekräftas i denna antologi av författarnas reflexioner över vad betydande filosofer som Paulus, Hegel, Scheler, Steiner och Tillich har tänkt om andens betydelse för människans tillvaro. Författarna reflekterar över andebegreppets både diskutabla och angelägna ställning som något intressant att utforska, om dess vara som en självständig benämning för något allmänmänskligt och vitalt i alla tider, även i vår.

  Författare:
  Paula Hämäläinen-Karlström, red.
  Jonna Bornemark, Per Johansson, Gérard Lartaud, Jari Ristiniemi, Hans Ruin, Sven-Olov Wallenstein

  Förlag: Kosmos
  Utförande: Häftad, 122 sidor
  Utgivningsår: 2018
  ISBN: 978-91-86066-80-2

  150,00 kr
 • Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner
  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner

  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner

  En antologi med introduktion och kommentarer av Otto Palmer. Boken var en uppgörelse med samtida filosofer inför frågan om människans frihet – men den lade samtidigt grunden till vårt sekels antroposofi, till allt det som nu kommer i dagen genom den antroposofiska rörelsen. Otto Palmers tematiskt ordnade sammanställning av Steiner-citat uppenbarar vilka intentioner det egentligen var som låg till grund för Frihetens filosofi, och visar med all tydlighet vilken central roll Rudolf Steiner själv tillmätte detta verk.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Häftad, 165 sidor
  Utgivningsår: 1986
  ISBN: 91-970788-1-6

  120,00 kr
 • Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner
  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner

  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner

  7 offentliga föredrag i Berlin mellan 21 oktober 1909 och 12 maj 1910.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
  Utförande: Häftad, 226 sidor
  Utgivningsår: 2003
  ISBN: 91-85047-00-7
  GA-58

  263,00 kr