Tanke

Filter

Visar alla 5 produkter

5 produkter

 • Frihetens filosofi, Rudolf Steiner
  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner
  195,00 kr

  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner

  Grunddrag av en modern världsåskådning. Det medvetna mänskliga handlandet. Grunddriften till vetenskap. Tänkandet i världsuppfattningens tjänst. Världen som varseblivning. Kunskapen om världen. Den mänskliga individualiteten. Finns det gränser för kunskapsförmågan? Livets faktorer. Frihetsidén. Frihetsfilosofi och monism. Världsändamål och livsändamål (människans bestämmelse). Den moraliska fantasin (darwinism och etik). Livets värde (pessimism och optimism). Individualitet och släkte. Monismens konsekvenser. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiske Bokförlaget Utförande: Inbunden, 311 sidor Utgivningsår: 1990 ISBN: 91-85202-95-9 GA-13
  195,00 kr
  195,00 kr
 • Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner
  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner
  275,00 kr

  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner

  12 Föredrag hållna i Dornach, schweiz, 25 juni - 7 juli 1924 för läkare och läkepedagoger Författare: Rudolf Steiner Förlag: Telleby Bokförlag Utförande: Häftad, 241 sidor Utgivningsår: 1995, nytryck 2010 ISBN: 91-85672-58-0
  275,00 kr
  275,00 kr
 • Slutsåld
  169,00 kr

  Om Anden Filosofiska perspektiv på ande & andlighet

  ANDEN som begrepp har beledsagat människans föreställningsvärld sedan urminnes tider. Att den representerar något viktigt i människors liv bekräftas i denna antologi av författarnas reflexioner över vad betydande filosofer som Paulus, Hegel, Scheler, Steiner och Tillich har tänkt om andens betydelse för människans tillvaro. Författarna reflekterar över andebegreppets både diskutabla och angelägna ställning som något intressant att utforska, om dess vara som en självständig benämning för något allmänmänskligt och vitalt i alla tider, även i vår. Författare: Paula Hämäläinen-Karlström, red. Jonna Bornemark, Per Johansson, Gérard Lartaud, Jari Ristiniemi, Hans Ruin, Sven-Olov Wallenstein Förlag: Kosmos Utförande: Häftad, 122 sidor Utgivningsår: 2018 ISBN: 978-91-86066-80-2
  169,00 kr
  169,00 kr
 • Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner
  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner
  120,00 kr

  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner

  En antologi med introduktion och kommentarer av Otto Palmer. Boken var en uppgörelse med samtida filosofer inför frågan om människans frihet - men den lade samtidigt grunden till vårt sekels antroposofi, till allt det som nu kommer i dagen genom den antroposofiska rörelsen. Otto Palmers tematiskt ordnade sammanställning av Steiner-citat uppenbarar vilka intentioner det egentligen var som låg till grund för Frihetens filosofi, och visar med all tydlighet vilken central roll Rudolf Steiner själv tillmätte detta verk. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiske Bokförlaget Utförande: Häftad, 165 sidor Utgivningsår: 1986 ISBN: 91-970788-1-6
  120,00 kr
  120,00 kr
 • Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner
  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner
  263,00 kr

  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner

  7 offentliga föredrag i Berlin mellan 21 oktober 1909 och 12 maj 1910. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiska Bokförlaget Utförande: Häftad, 226 sidor Utgivningsår: 2003 ISBN: 91-85047-00-7 GA-58
  263,00 kr
  263,00 kr