Rudolf Steiner

Filters

Visar alla 11 produkter

11 produkter

 • Andlig Forskning, Rudolf Steiner
  Andlig Forskning, Rudolf Steiner

  Andlig forskning, Rudolf Steiner

  Den hemliga kunskapens karaktär. Mänsklighetens väsen. sömn och död. Världsutvecklingen och människan. Kunskapen om de högre världarna. (om invigningen eller initiationen.) Människans utveckling i nutid och framtid. Människans eterkropp. Den astrala världen. Om människans liv efter döden. Människans levnadslopp. Den andliga världens högre områden. Människans väsensled. Drömtillståndet. Till uppnående av översinnlig kunskap. Iakttagelse av särskilda tilldragelser och väsen i andevärlden.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 416 sidor
  Utgivningsår: 2001

  244,00 kr
 • Andlig skolning, Rudolf Steiner
  Andlig skolning, Rudolf Steiner

  Andlig skolning, Rudolf Steiner

  Villkor. Inre lugn. Invigningens stadier: förberedelsen, upplysningen, kontroll över tankar och känslor, invigningen. Praktiska synpunkter. Villkoren för ockult skolning. Några av invigningens verkningar. Förändringar i lärjungens drömliv. Att uppnå kontinuitet i medvetandet. Personlighetens klyvning under andeskolningen. Väktaren på tröskeln. Liv och död. Den stora väktare på tröskeln.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 204 sidor
  Utgivningsår: 2002
  ISBN: 91-85202-97-5
  GA-10

  208,00 kr
 • Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner
  Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner

  Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner

  Årsloppet har sitt eget liv. Människosjälen kan leva med i detta liv… I denna kalender finns det för varje vecka nedtecknat en meditation som låter själen leva med i det som sker denna vecka såsom en del av årets hela liv. Vad detta liv låter tona i själen, när den förenar sig med det, får sitt uttryck i meditationen. Tanken är, att människan på ett sunt sätt skall ”känna sig vara ett” med naturens gång och därigenom så småningom med kraft ”finna sig själv”. Ty ett medupplevande av världens gång i en sådan meditation är något som själen trängtar efter, om den förstår sig själv rätt…

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: A5 Inbunden, 63 sidor
  Utgivningsår: 1994
  ISBN: 91-85202-800

  106,00 kr
 • Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner
  Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner

  Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner

  Antroposofins kunskapsväg. Mikael-mysteriet. Antroposofiska ledsatser. Till de föregående ledsatserna om människans bildnatur. Något om att förstå det andliga och uppleva ödet. Andliga riken och mänsklig självkännedom. Hur ledsatserna bör användas. Vid Mikael-tidsålderns inträde. Den mänskliga själsförfattningen före Mikael-tidsålderns inträde. Aforismer ur ett medlemsföredrag. Den förmikaeliska vägen och Mikaels väg. Mikaels uppgift i Ahrimans sfär.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 224 sidor
  Utgivningsår: 1978
  ISBN: 91-85202-37-1

  147,00 kr
 • Böner för barn, Rudolf Steiner
  Böner för barn, Rudolf Steiner

  Böner för barn, Rudolf Steiner

  I denna bönesamling är utgångspunkten BARNET.

  Dessa böner uttrycker ingenting som vi är själviskt intresserade av. Deras uttryck är: Allt skapat uppenbarar Gudsanden!

  Utifrån sin andevetenskapliga helhetssyn på barnets väsen och utveckling har Rudolf Steiner givit en rad böner med korta anvisningar om hur de ska användas. Denna samling innehåller böner för barn i olika åldrar, morgon-, kvälls- och bordsböner.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Bokförlaget Fenix
  Utförande: Inbunden, 31 sidor
  Utgivningsår: 1998
  ISBN: 91-85674-05-2

  142,00 kr
 • Frihetens filosofi, Rudolf Steiner
  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner

  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner

  Grunddrag av en modern världsåskådning. Det medvetna mänskliga handlandet. Grunddriften till vetenskap. Tänkandet i världsuppfattningens tjänst. Världen som varseblivning. Kunskapen om världen. Den mänskliga individualiteten. Finns det gränser för kunskapsförmågan? Livets faktorer. Frihetsidén. Frihetsfilosofi och monism. Världsändamål och livsändamål (människans bestämmelse). Den moraliska fantasin (darwinism och etik). Livets värde (pessimism och optimism). Individualitet och släkte. Monismens konsekvenser.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 311 sidor
  Utgivningsår: 1990
  ISBN: 91-85202-95-9
  GA-13

  195,00 kr
 • Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner
  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner

  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner

  12 Föredrag hållna i Dornach, schweiz, 25 juni – 7 juli 1924 för läkare och läkepedagoger

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Telleby Bokförlag
  Utförande: Häftad, 241 sidor
  Utgivningsår: 1995, nytryck 2010
  ISBN: 91-85672-58-0

  275,00 kr
 • Mitt Liv, Rudolf Steiner
  Mitt Liv, Rudolf Steiner

  Mitt liv, Rudolf Steiner

  Rudolf Steiners självbiografi fram till hans 46:e levnadsår….

  ”I offentliga framställningar av antroposofin, som jag vigt mitt liv åt, har sedan en tid tillbaka uppgifter och omdömen om mitt liv flätats in. Och utifrån vad man sagt i sådana sammanhang, har man dragit slutsatser om grunden till vad man ser som olika stadier i min andliga utveckling.

  Emellertid har goda vänner uttryckte en önskan om att jag själv skulle skriva något om mitt liv. Jag måste erkänna att jag inte känner någon större lust att göra detta. Jag har ju alltid strävat efter att gestalta vad jag ville säga och göra på det sätt som saken själv, inte det personliga, krävde. Jag har alltid varit av den åsikten att det personliga ger en mycket värdefull färgning inom många områden av mänsklig verksamhet. Men jag anser att det personliga måste komma till uttryck i ord och handling, och inte genom ett betraktande av den egna personligheten. Vad en sådan självanalys kan ge är varje människas ensak.

  Jag har beslutat mig för följande framställning, bara för att jag känner det som min plikt att genom en objektiv berättelse rätta till en mängd felaktiga slutsatser angående min livsgärning, och tillmötesgå vänliga människors enträgna begäran…”

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 442 sidor med fyra fotografier och två handstilsprov.
  Utgivningsår: 1981

  195,00 kr
 • Om livet efter döden, Rudolf Steiner
  Om livet efter döden, Rudolf Steiner

  Om livet efter döden, Rudolf Steiner

  Tolv föredrag hållna vid olika tillfällen med ett gemensamt tema. Föredragen belyser många intima livsfrågor och väcker nya frågor hos läsaren.

  Författare: Rudolf Steiner (Föredrag)
  Förlag: Kosmos Förlag
  Utförande: Inbunden, 159 sidor
  Utgivningsår: 1990
  ISBN: 91-86066-3-8

  224,00 kr
 • Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner
  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner

  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner

  En antologi med introduktion och kommentarer av Otto Palmer. Boken var en uppgörelse med samtida filosofer inför frågan om människans frihet – men den lade samtidigt grunden till vårt sekels antroposofi, till allt det som nu kommer i dagen genom den antroposofiska rörelsen. Otto Palmers tematiskt ordnade sammanställning av Steiner-citat uppenbarar vilka intentioner det egentligen var som låg till grund för Frihetens filosofi, och visar med all tydlighet vilken central roll Rudolf Steiner själv tillmätte detta verk.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Häftad, 165 sidor
  Utgivningsår: 1986
  ISBN: 91-970788-1-6

  120,00 kr
 • Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner
  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner

  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner

  7 offentliga föredrag i Berlin mellan 21 oktober 1909 och 12 maj 1910.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
  Utförande: Häftad, 226 sidor
  Utgivningsår: 2003
  ISBN: 91-85047-00-7
  GA-58

  263,00 kr