Böcker

Filter

Visar alla 20 produkter

20 produkter

 • Andlig Forskning, Rudolf Steiner
  Andlig Forskning, Rudolf Steiner
  244,00 kr

  Andlig forskning, Rudolf Steiner

  Den hemliga kunskapens karaktär. Mänsklighetens väsen. sömn och död. Världsutvecklingen och människan. Kunskapen om de högre världarna. (om invigningen eller initiationen.) Människans utveckling i nutid och framtid. Människans eterkropp. Den astrala världen. Om människans liv efter döden. Människans levnadslopp. Den andliga världens högre områden. Människans väsensled. Drömtillståndet. Till uppnående av översinnlig kunskap. Iakttagelse av särskilda tilldragelser och väsen i andevärlden. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiske Bokförlaget Utförande: Inbunden, 416 sidor Utgivningsår: 2001
  244,00 kr
  244,00 kr
 • Andlig skolning, Rudolf Steiner
  Andlig skolning, Rudolf Steiner
  208,00 kr

  Andlig skolning, Rudolf Steiner

  Villkor. Inre lugn. Invigningens stadier: förberedelsen, upplysningen, kontroll över tankar och känslor, invigningen. Praktiska synpunkter. Villkoren för ockult skolning. Några av invigningens verkningar. Förändringar i lärjungens drömliv. Att uppnå kontinuitet i medvetandet. Personlighetens klyvning under andeskolningen. Väktaren på tröskeln. Liv och död. Den stora väktare på tröskeln. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiske Bokförlaget Utförande: Inbunden, 204 sidor Utgivningsår: 2002 ISBN: 91-85202-97-5 GA-10
  208,00 kr
  208,00 kr
 • Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner
  Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner
  106,00 kr

  Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner

  Årsloppet har sitt eget liv. Människosjälen kan leva med i detta liv... I denna kalender finns det för varje vecka nedtecknat en meditation som låter själen leva med i det som sker denna vecka såsom en del av årets hela liv. Vad detta liv låter tona i själen, när den förenar sig med det, får sitt uttryck i meditationen. Tanken är, att människan på ett sunt sätt skall "känna sig vara ett" med naturens gång och därigenom så småningom med kraft "finna sig själv". Ty ett medupplevande av världens gång i en sådan meditation är något som själen trängtar efter, om den förstår sig själv rätt... Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiska Bokförlaget Utförande: A5 Inbunden, 63 sidor Utgivningsår: 1994 ISBN: 91-85202-800
  106,00 kr
  106,00 kr
 • Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner
  Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner
  147,00 kr

  Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner

  Antroposofins kunskapsväg. Mikael-mysteriet. Antroposofiska ledsatser. Till de föregående ledsatserna om människans bildnatur. Något om att förstå det andliga och uppleva ödet. Andliga riken och mänsklig självkännedom. Hur ledsatserna bör användas. Vid Mikael-tidsålderns inträde. Den mänskliga själsförfattningen före Mikael-tidsålderns inträde. Aforismer ur ett medlemsföredrag. Den förmikaeliska vägen och Mikaels väg. Mikaels uppgift i Ahrimans sfär. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiske Bokförlaget Utförande: Inbunden, 224 sidor Utgivningsår: 1978 ISBN: 91-85202-37-1
  147,00 kr
  147,00 kr
 • Slutsåld
  Barnets Hälsa och utveckling, Wolfgang Goebel
  Barnets Hälsa och utveckling, Wolfgang Goebel
  300,00 kr

  Barnets Hälsa och utveckling, Wolfgang Goebel

  Omfattande medicinsk och pedagogisk rådvigning för föräldrar och alla som har med barn att göra.
  300,00 kr
  300,00 kr
 • Böner för barn, Rudolf Steiner
  Böner för barn, Rudolf Steiner
  142,00 kr

  Böner för barn, Rudolf Steiner

  I denna bönesamling är utgångspunkten BARNET. Dessa böner uttrycker ingenting som vi är själviskt intresserade av. Deras uttryck är: Allt skapat uppenbarar Gudsanden! Utifrån sin andevetenskapliga helhetssyn på barnets väsen och utveckling har Rudolf Steiner givit en rad böner med korta anvisningar om hur de ska användas. Denna samling innehåller böner för barn i olika åldrar, morgon-, kvälls- och bordsböner. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Bokförlaget Fenix Utförande: Inbunden, 31 sidor Utgivningsår: 1998 ISBN: 91-85674-05-2
  142,00 kr
  142,00 kr
 • De bittra örterna, Annelies Schöneck
  De bittra örterna, Annelies Schöneck
  190,00 kr

  De bittra örterna, Annelies Schöneck

  ,
  En egyptisk läkebok (den s.k. Papyrus Ebers från 1600 f.Kr.) talar om malört som medicin. Användningen av bittra örter (latinskans amara = bitter) har en lång tradition bakom sig. Matsmältningsproblem har följt människan genom tiderna. Reflektionen över människans brist på måttfullhet talar sitt tydliga språk i nedanstående gamla egyptiska visdomsord: ”Endast en fjärdedel av vad människan äter räcker för kroppen. Resten gör människan sjuk, penningpungen tom och läkarna rika.” Hippokrates, 460-377 f.Kr., hade som grundsats: ”Naturen, icke läkaren, botar. Läkarens konst är endast att avlägsna det som skadar, det övriga klarar naturen.” Han underströk i sina anspråkslösa böcker, på ett enkelt språk, vikten av goda matvanor och god hygien. En frisk tarmmiljö var för Hippokrates en förutsättning för god hälsa. ”Allt dåligt bor i tarmen”, var en av hans lärosatser. I Gamla Testamentet finns bekräftat, att det bittra också hade sin plats i matlagningen. I Andra Mosebok, 12:e kapitlet, i samband med föreskriften för påsk högtiden sägs: ”Påskalammet skall vara stekt på eld och man skall äta det med osyrat bröd jämte bittra örter.” I den judiska mattraditionen fanns fem heliga bittra örter som man åt på våren som en rensning för kroppen. Idag skulle man tala om en vårkur, t.ex. vägvårda (cikoriaroten), isop, maskros, kransborre och pepparrot. ”Era livsmedel skall vara läkemedel och era läkemedel skall vara livsmedel” – så lät Hippokrates budskap, som ännu inte har förlorat något av sin aktualitet. Hippokrates blev kallad läkekonstens fader eftersom han lade den vetenskapliga grunden för diagnos och terapi i den västerländska medicinen. Eftersom Hippokrates hade ingående kunskaper om läkeväxter, kunde han omsätta dem i praktiken. ”Elixir ad longam vitam”, (elixir för ett långt liv), visar på Hippokrates syn att hjälpa tarmen i dess arbete. Det var en sammansättning aven mängd olika läkeväxter, bittra örter som påverkade mag- och tarmverksamheten. Olika klosterordnar har fört den kunskapen vidare, framförallt Benediktinerna. Många magstimulerande drycker framställs än idag efter deras recept som en välbevarad hemlighet.
  190,00 kr
  190,00 kr
 • Frihetens filosofi, Rudolf Steiner
  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner
  195,00 kr

  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner

  Grunddrag av en modern världsåskådning. Det medvetna mänskliga handlandet. Grunddriften till vetenskap. Tänkandet i världsuppfattningens tjänst. Världen som varseblivning. Kunskapen om världen. Den mänskliga individualiteten. Finns det gränser för kunskapsförmågan? Livets faktorer. Frihetsidén. Frihetsfilosofi och monism. Världsändamål och livsändamål (människans bestämmelse). Den moraliska fantasin (darwinism och etik). Livets värde (pessimism och optimism). Individualitet och släkte. Monismens konsekvenser. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiske Bokförlaget Utförande: Inbunden, 311 sidor Utgivningsår: 1990 ISBN: 91-85202-95-9 GA-13
  195,00 kr
  195,00 kr
 • Introduktion till översinnlig kunskap, Rudolf Steiner
  Introduktion till översinnlig kunskap, Rudolf Steiner
  195,00 kr
  195,00 kr
 • Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner
  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner
  275,00 kr

  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner

  12 Föredrag hållna i Dornach, schweiz, 25 juni - 7 juli 1924 för läkare och läkepedagoger Författare: Rudolf Steiner Förlag: Telleby Bokförlag Utförande: Häftad, 241 sidor Utgivningsår: 1995, nytryck 2010 ISBN: 91-85672-58-0
  275,00 kr
  275,00 kr
 • Mitt Liv, Rudolf Steiner
  Mitt Liv, Rudolf Steiner
  195,00 kr

  Mitt liv, Rudolf Steiner

  Rudolf Steiners självbiografi fram till hans 46:e levnadsår.... "I offentliga framställningar av antroposofin, som jag vigt mitt liv åt, har sedan en tid tillbaka uppgifter och omdömen om mitt liv flätats in. Och utifrån vad man sagt i sådana sammanhang, har man dragit slutsatser om grunden till vad man ser som olika stadier i min andliga utveckling. Emellertid har goda vänner uttryckte en önskan om att jag själv skulle skriva något om mitt liv. Jag måste erkänna att jag inte känner någon större lust att göra detta. Jag har ju alltid strävat efter att gestalta vad jag ville säga och göra på det sätt som saken själv, inte det personliga, krävde. Jag har alltid varit av den åsikten att det personliga ger en mycket värdefull färgning inom många områden av mänsklig verksamhet. Men jag anser att det personliga måste komma till uttryck i ord och handling, och inte genom ett betraktande av den egna personligheten. Vad en sådan självanalys kan ge är varje människas ensak. Jag har beslutat mig för följande framställning, bara för att jag känner det som min plikt att genom en objektiv berättelse rätta till en mängd felaktiga slutsatser angående min livsgärning, och tillmötesgå vänliga människors enträgna begäran..." Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiske Bokförlaget Utförande: Inbunden, 442 sidor med fyra fotografier och två handstilsprov. Utgivningsår: 1981
  195,00 kr
  195,00 kr
 • När vetskap blir till kärlek, Zajonc Arthur
  När vetskap blir till kärlek, Zajonc Arthur
  220,00 kr

  När vetskap blir till kärlek, Zajonc Arthur

  Författaren beskriver noggrant varje steg på den meditativa vägen med utgångspunkt i ödmjukhet. Författaren har under många års praktik och undervisning arbetat med hundratals studenter och professorer vid Amherst University College i USA. ISBN: 9789186066734
  220,00 kr
  220,00 kr
 • Nervositet och jagkraft, Rudolf Steiner
  Nervositet och jagkraft, Rudolf Steiner
  49,00 kr
  49,00 kr
 • 169,00 kr

  Om Anden Filosofiska perspektiv på ande & andlighet

  ANDEN som begrepp har beledsagat människans föreställningsvärld sedan urminnes tider. Att den representerar något viktigt i människors liv bekräftas i denna antologi av författarnas reflexioner över vad betydande filosofer som Paulus, Hegel, Scheler, Steiner och Tillich har tänkt om andens betydelse för människans tillvaro. Författarna reflekterar över andebegreppets både diskutabla och angelägna ställning som något intressant att utforska, om dess vara som en självständig benämning för något allmänmänskligt och vitalt i alla tider, även i vår. Författare: Paula Hämäläinen-Karlström, red. Jonna Bornemark, Per Johansson, Gérard Lartaud, Jari Ristiniemi, Hans Ruin, Sven-Olov Wallenstein Förlag: Kosmos Utförande: Häftad, 122 sidor Utgivningsår: 2018 ISBN: 978-91-86066-80-2
  169,00 kr
  169,00 kr
 • Platshållare
  Platshållare
  69,00 kr
  69,00 kr
 • Om livet efter döden, Rudolf Steiner
  Om livet efter döden, Rudolf Steiner
  224,00 kr

  Om livet efter döden, Rudolf Steiner

  Tolv föredrag hållna vid olika tillfällen med ett gemensamt tema. Föredragen belyser många intima livsfrågor och väcker nya frågor hos läsaren. Författare: Rudolf Steiner (Föredrag) Förlag: Kosmos Förlag Utförande: Inbunden, 159 sidor Utgivningsår: 1990 ISBN: 91-86066-3-8
  224,00 kr
  224,00 kr
 • Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner
  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner
  120,00 kr

  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner

  En antologi med introduktion och kommentarer av Otto Palmer. Boken var en uppgörelse med samtida filosofer inför frågan om människans frihet - men den lade samtidigt grunden till vårt sekels antroposofi, till allt det som nu kommer i dagen genom den antroposofiska rörelsen. Otto Palmers tematiskt ordnade sammanställning av Steiner-citat uppenbarar vilka intentioner det egentligen var som låg till grund för Frihetens filosofi, och visar med all tydlighet vilken central roll Rudolf Steiner själv tillmätte detta verk. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiske Bokförlaget Utförande: Häftad, 165 sidor Utgivningsår: 1986 ISBN: 91-970788-1-6
  120,00 kr
  120,00 kr
 • Så- och Skördekalender 2019, Maria Thun
  150,00 kr

  Så- och Skördekalender 2019, Maria Thun

  I kalendern kan man finna upplysning om de bästa tidpunkterna för:
  • att så, plantera och sköta om sina växter.
  • de bästa tiderna för skörd och bakning.
  • vidare om växtsjukdomar och skadedjur
  • samt de bästa tiderna för biskötsel
  150,00 kr
  150,00 kr
 • Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner
  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner
  263,00 kr

  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner

  7 offentliga föredrag i Berlin mellan 21 oktober 1909 och 12 maj 1910. Författare: Rudolf Steiner Förlag: Antroposofiska Bokförlaget Utförande: Häftad, 226 sidor Utgivningsår: 2003 ISBN: 91-85047-00-7 GA-58
  263,00 kr
  263,00 kr
 • Tänkandets praktiska utbildning, Rudolf Steiner
  Tänkandets praktiska utbildning, Rudolf Steiner
  58,00 kr
  58,00 kr