Böcker

Filter

Showing all 18 results

18 produkter

 • Andlig Forskning, Rudolf Steiner
  Andlig Forskning, Rudolf Steiner

  Andlig forskning, Rudolf Steiner

  Den hemliga kunskapens karaktär. Mänsklighetens väsen. sömn och död. Världsutvecklingen och människan. Kunskapen om de högre världarna. (om invigningen eller initiationen.) Människans utveckling i nutid och framtid. Människans eterkropp. Den astrala världen. Om människans liv efter döden. Människans levnadslopp. Den andliga världens högre områden. Människans väsensled. Drömtillståndet. Till uppnående av översinnlig kunskap. Iakttagelse av särskilda tilldragelser och väsen i andevärlden.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 416 sidor
  Utgivningsår: 2001

  244,00 kr
  244,00 kr
 • Andlig skolning, Rudolf Steiner
  Andlig skolning, Rudolf Steiner

  Andlig skolning, Rudolf Steiner

  Villkor. Inre lugn. Invigningens stadier: förberedelsen, upplysningen, kontroll över tankar och känslor, invigningen. Praktiska synpunkter. Villkoren för ockult skolning. Några av invigningens verkningar. Förändringar i lärjungens drömliv. Att uppnå kontinuitet i medvetandet. Personlighetens klyvning under andeskolningen. Väktaren på tröskeln. Liv och död. Den stora väktare på tröskeln.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 204 sidor
  Utgivningsår: 2002
  ISBN: 91-85202-97-5
  GA-10

  208,00 kr
  208,00 kr
 • Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner
  Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner

  Antroposofisk Själskalender, Rudolf Steiner

  Årsloppet har sitt eget liv. Människosjälen kan leva med i detta liv… I denna kalender finns det för varje vecka nedtecknat en meditation som låter själen leva med i det som sker denna vecka såsom en del av årets hela liv. Vad detta liv låter tona i själen, när den förenar sig med det, får sitt uttryck i meditationen. Tanken är, att människan på ett sunt sätt skall “känna sig vara ett” med naturens gång och därigenom så småningom med kraft “finna sig själv”. Ty ett medupplevande av världens gång i en sådan meditation är något som själen trängtar efter, om den förstår sig själv rätt…

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: A5 Inbunden, 63 sidor
  Utgivningsår: 1994
  ISBN: 91-85202-800

  106,00 kr
  106,00 kr
 • Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner
  Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner

  Antroposofiska ledsatser (häftad), Rudolf Steiner

  Antroposofins kunskapsväg. Mikael-mysteriet. Antroposofiska ledsatser. Till de föregående ledsatserna om människans bildnatur. Något om att förstå det andliga och uppleva ödet. Andliga riken och mänsklig självkännedom. Hur ledsatserna bör användas. Vid Mikael-tidsålderns inträde. Den mänskliga själsförfattningen före Mikael-tidsålderns inträde. Aforismer ur ett medlemsföredrag. Den förmikaeliska vägen och Mikaels väg. Mikaels uppgift i Ahrimans sfär.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 224 sidor
  Utgivningsår: 1978
  ISBN: 91-85202-37-1

  147,00 kr
  147,00 kr
 • Böner för barn, Rudolf Steiner
  Böner för barn, Rudolf Steiner

  Böner för barn, Rudolf Steiner

  I denna bönesamling är utgångspunkten BARNET.

  Dessa böner uttrycker ingenting som vi är själviskt intresserade av. Deras uttryck är: Allt skapat uppenbarar Gudsanden!

  Utifrån sin andevetenskapliga helhetssyn på barnets väsen och utveckling har Rudolf Steiner givit en rad böner med korta anvisningar om hur de ska användas. Denna samling innehåller böner för barn i olika åldrar, morgon-, kvälls- och bordsböner.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Bokförlaget Fenix
  Utförande: Inbunden, 31 sidor
  Utgivningsår: 1998
  ISBN: 91-85674-05-2

  142,00 kr
  142,00 kr
 • De bittra örterna, Annelies Schöneck
  De bittra örterna, Annelies Schöneck

  De bittra örterna, Annelies Schöneck

  ,

  En egyptisk läkebok (den s.k. Papyrus Ebers från 1600 f.Kr.) talar om malört som medicin. Användningen av bittra örter (latinskans amara = bitter) har en lång tradition bakom sig. Matsmältningsproblem har följt människan genom tiderna. Reflektionen över människans brist på måttfullhet talar sitt tydliga språk i nedanstående gamla egyptiska visdomsord:

  ”Endast en fjärdedel av vad människan äter räcker för kroppen. Resten gör människan sjuk, penningpungen tom och läkarna rika.”

  Hippokrates, 460-377 f.Kr., hade som grundsats: ”Naturen, icke läkaren, botar. Läkarens konst är endast att avlägsna det som skadar, det övriga klarar naturen.”

  Han underströk i sina anspråkslösa böcker, på ett enkelt språk, vikten av goda matvanor och god hygien. En frisk tarmmiljö var för Hippokrates en förutsättning för god hälsa. ”Allt dåligt bor i tarmen”, var en av hans lärosatser.

  I Gamla Testamentet finns bekräftat, att det bittra också hade sin plats i matlagningen. I Andra Mosebok, 12:e kapitlet, i samband med föreskriften för påsk högtiden sägs:

  ”Påskalammet skall vara stekt på eld och man skall äta det med osyrat bröd jämte bittra örter.”

  I den judiska mattraditionen fanns fem heliga bittra örter som man åt på våren som en rensning för kroppen. Idag skulle man tala om en vårkur, t.ex. vägvårda (cikoriaroten), isop, maskros, kransborre och pepparrot.

  ”Era livsmedel skall vara läkemedel och era läkemedel skall vara livsmedel”

  – så lät Hippokrates budskap, som ännu inte har förlorat något av sin aktualitet. Hippokrates blev kallad läkekonstens fader eftersom han lade den vetenskapliga grunden för diagnos och terapi i den västerländska medicinen.
  Eftersom Hippokrates hade ingående kunskaper om läkeväxter, kunde han omsätta dem i praktiken. ”Elixir ad longam vitam”, (elixir för ett långt liv), visar på Hippokrates syn att hjälpa tarmen i dess arbete. Det var en sammansättning aven mängd olika läkeväxter, bittra örter som påverkade mag- och tarmverksamheten. Olika klosterordnar har fört den kunskapen vidare, framförallt Benediktinerna. Många magstimulerande drycker framställs än idag efter deras recept som en välbevarad hemlighet.

  190,00 kr
  190,00 kr
 • Frihetens filosofi, Rudolf Steiner
  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner

  Frihetens filosofi, Rudolf Steiner

  Grunddrag av en modern världsåskådning. Det medvetna mänskliga handlandet. Grunddriften till vetenskap. Tänkandet i världsuppfattningens tjänst. Världen som varseblivning. Kunskapen om världen. Den mänskliga individualiteten. Finns det gränser för kunskapsförmågan? Livets faktorer. Frihetsidén. Frihetsfilosofi och monism. Världsändamål och livsändamål (människans bestämmelse). Den moraliska fantasin (darwinism och etik). Livets värde (pessimism och optimism). Individualitet och släkte. Monismens konsekvenser.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 311 sidor
  Utgivningsår: 1990
  ISBN: 91-85202-95-9
  GA-13

  195,00 kr
  195,00 kr
 • Introduktion till översinnlig kunskap, Rudolf Steiner
  Introduktion till översinnlig kunskap, Rudolf Steiner
  195,00 kr
 • Slutsåld
  Julrosor - Berättelser i advent, Åsnans förlag
  Julrosor - Berättelser i advent, Åsnans förlag

  Julrosor – Berättelser i advent, Åsnans förlag

  ,

  Julrosor, Berättelser i advent är en samling sagor och legender, som alla berör julen och tiden före – Selma Lagerlöf, Jeanna Oterdahl, Gunhild Sehlin och Dan Lindholm är några av de tolv författarna.

  Se tillhörande kalender här

  138,00 kr
  138,00 kr
 • Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner
  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner

  Läkepedagogisk kurs, Rudolf Steiner

  12 Föredrag hållna i Dornach, schweiz, 25 juni – 7 juli 1924 för läkare och läkepedagoger

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Telleby Bokförlag
  Utförande: Häftad, 241 sidor
  Utgivningsår: 1995, nytryck 2010
  ISBN: 91-85672-58-0

  275,00 kr
  275,00 kr
 • Slutsåld
  Marias lilla åsna häfte, Gunhild Sehlin
  Marias lilla åsna häfte, Gunhild Sehlin

  Marias lilla åsna häfte, Gunhild Sehlin

  Berättelsen Marias Lilla Åsna av Gunhild Sehlin har givits ut igen och igen i ett halvt sekel och är översatt till 12 språk. Adventskalendern Marias lilla åsna som följer bokens händelser, har också givits ut igen och igen. Att berättelsen känns så nära, så äkta, beror nog på att Gunhild Sehlin levt i det landskap som hon skiver om. Och hon drev ett hem för funktionshindrade bar n i IM:s regi i Amman i Jordanien, mitt under inbördeskrig, med palestinska flyktingar bland vårdarna. Här fanns ett djur – en åsna!

  I denna nya utgåva finns förslag hur man kan dela upp berättelsen, dag för dag. – en bild i adventskalendern och några boksidor varje kväll i advent.

  Se tillhörande kalender här

  69,00 kr
  69,00 kr
 • Mitt Liv, Rudolf Steiner
  Mitt Liv, Rudolf Steiner

  Mitt liv, Rudolf Steiner

  Rudolf Steiners självbiografi fram till hans 46:e levnadsår….

  “I offentliga framställningar av antroposofin, som jag vigt mitt liv åt, har sedan en tid tillbaka uppgifter och omdömen om mitt liv flätats in. Och utifrån vad man sagt i sådana sammanhang, har man dragit slutsatser om grunden till vad man ser som olika stadier i min andliga utveckling.

  Emellertid har goda vänner uttryckte en önskan om att jag själv skulle skriva något om mitt liv. Jag måste erkänna att jag inte känner någon större lust att göra detta. Jag har ju alltid strävat efter att gestalta vad jag ville säga och göra på det sätt som saken själv, inte det personliga, krävde. Jag har alltid varit av den åsikten att det personliga ger en mycket värdefull färgning inom många områden av mänsklig verksamhet. Men jag anser att det personliga måste komma till uttryck i ord och handling, och inte genom ett betraktande av den egna personligheten. Vad en sådan självanalys kan ge är varje människas ensak.

  Jag har beslutat mig för följande framställning, bara för att jag känner det som min plikt att genom en objektiv berättelse rätta till en mängd felaktiga slutsatser angående min livsgärning, och tillmötesgå vänliga människors enträgna begäran…”

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Inbunden, 442 sidor med fyra fotografier och två handstilsprov.
  Utgivningsår: 1981

  195,00 kr
  195,00 kr
 • Nervositet och jagkraft, Rudolf Steiner
  Nervositet och jagkraft, Rudolf Steiner
  49,00 kr
 • Om Anden Filosofiska perspektiv på ande & andlighet

  ANDEN som begrepp har beledsagat människans föreställningsvärld sedan urminnes tider. Att den representerar något viktigt i människors liv bekräftas i denna antologi av författarnas reflexioner över vad betydande filosofer som Paulus, Hegel, Scheler, Steiner och Tillich har tänkt om andens betydelse för människans tillvaro. Författarna reflekterar över andebegreppets både diskutabla och angelägna ställning som något intressant att utforska, om dess vara som en självständig benämning för något allmänmänskligt och vitalt i alla tider, även i vår.

  Författare:
  Paula Hämäläinen-Karlström, red.
  Jonna Bornemark, Per Johansson, Gérard Lartaud, Jari Ristiniemi, Hans Ruin, Sven-Olov Wallenstein

  Förlag: Kosmos
  Utförande: Häftad, 122 sidor
  Utgivningsår: 2018
  ISBN: 978-91-86066-80-2

  169,00 kr
  169,00 kr
 • Om livet efter döden, Rudolf Steiner
  Om livet efter döden, Rudolf Steiner

  Om livet efter döden, Rudolf Steiner

  Tolv föredrag hållna vid olika tillfällen med ett gemensamt tema. Föredragen belyser många intima livsfrågor och väcker nya frågor hos läsaren.

  Författare: Rudolf Steiner (Föredrag)
  Förlag: Kosmos Förlag
  Utförande: Inbunden, 159 sidor
  Utgivningsår: 1990
  ISBN: 91-86066-3-8

  224,00 kr
  224,00 kr
 • Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner
  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner

  Om sin bok Frihetens Filosofi, Rudolf Steiner

  En antologi med introduktion och kommentarer av Otto Palmer. Boken var en uppgörelse med samtida filosofer inför frågan om människans frihet – men den lade samtidigt grunden till vårt sekels antroposofi, till allt det som nu kommer i dagen genom den antroposofiska rörelsen. Otto Palmers tematiskt ordnade sammanställning av Steiner-citat uppenbarar vilka intentioner det egentligen var som låg till grund för Frihetens filosofi, och visar med all tydlighet vilken central roll Rudolf Steiner själv tillmätte detta verk.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
  Utförande: Häftad, 165 sidor
  Utgivningsår: 1986
  ISBN: 91-970788-1-6

  120,00 kr
  120,00 kr
 • Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner
  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner

  Själslivets Metamorfoser, Rudolf Steiner

  7 offentliga föredrag i Berlin mellan 21 oktober 1909 och 12 maj 1910.

  Författare: Rudolf Steiner
  Förlag: Antroposofiska Bokförlaget
  Utförande: Häftad, 226 sidor
  Utgivningsår: 2003
  ISBN: 91-85047-00-7
  GA-58

  263,00 kr
  263,00 kr
 • Tänkandets praktiska utbildning, Rudolf Steiner
  Tänkandets praktiska utbildning, Rudolf Steiner
  58,00 kr