Presentkorten kan köpas i olika valörer. Ägaren kan använda korten till valfritt inköp i ytterjärnabutiken i två år från köpetillfället. När pengarna på kortet är slut kan man lämna det i butiken så kan vi återanvända det.