Hus & Hem

Under Hus & Hem har vi samlat de produkter som kan behövas för att skapa ett trevligt hem som är rent på riktigt, också från ekologisk- och social belastning. Vi tycker inte det räcker med att produkten i sig är miljövänlig, ekologisk, klimatsmart, klimatneutral och naturlig utan att den också ska vara socialt hållbar. Därför tillhandahåller vi rengöringsprodukter från Sonett som är certifierade av dessa båda organisationer:

Stop Climate Change: Som är den högsta standarden för omfattande CO2-analys och -certifiering. Certifieringen garanterar analys av hela företaget vad gäller CO2-utsläpp och full transparens av CO2 orsakande processer.

CSE Standard (Certified Sustainable Economics) av Sammanslutningen för tillämpad näringslivsetik. Denna certifiering gäller, i motsats till produktcertifiering, hela företaget. Förutom ekologiska krav certifieras dessutom den sociala och etiska företagsinriktningen.