Pigment

Ockror
Ockror är ett samlingsnamn för olika gula, gulbruna och bruna jordfärgspigment. Färgen varierar beroende på fyndplatsen. Den färgade beståndsdelen består huvudsakligen av järnhydroxid.

Ockrorna har god täckförmåga och hållbarhet.

Terror
Terra di Sienna är en gulbrun jordfärg som fått sitt namn från den ursprungliga italienska fyndplatsen. Liksom andra gula jordfärgspigment får den sin färg huvudsakligen från järnhydroxid, som vid förbränning delvis omvandlas till järnoxid.

Till skillnad från ockrorna har den låg täckförmåga, vilket gör den laserande och speciellt lämplig för lasyr- och ådringsmålning.

Röda Järnoxidpigment
Järnoxid förekommer i alla traditionella röda pigment. Det utgör en viktig beståndsdel i brända jordfärger som t ex bränd terra och ger också den svenska rödfärgen dess kulör.

Gemensamt för järnoxidpigment är, att de är ljusäkta, hållbara och har mycket god täckförmåga och brytkraft.

Umbror
Umbra är ett samlingsnamn för en rad bruna eller gulaktigt grå jordfärger, som framför allt består av järn- och manganföreningar. Umbra finns såväl bränd som obränd och marknadsförs under olika namn, grön umbra, grå umbra, bränd- och obränd umbra och brun umbra. Ett användningsområde har varit att dämpa kulörtheten hos andra färger. På latin betyder Umbra skugga.