Idéburen butik i Ytterjärna

Kopa Logo

 

Handel med ekologiska och närproducerade livsmedel i solidaritet med människa, djur och natur. En konsument- och producentassociationstjänst från Robygge.

 

 

 

 

 

Utlämning

Godsmagasinet i Järna

Norra Järnvägsgatan 2

Fredagar 16 - 18

 

KOPA är en Konsument Och ProducentAssociationstjänst från Robygge. Vi sköter din prenumeration av ekologiska närproducerade livsmedel från andelsjordbruk och lokala producenter. Vi hanterar det administrativa på robygge.se för alla producenter som ingår i samarbetet. Du hämtar smidigt ut dina leveranser på ett och samma ställe centralt där du bor. I Järna är utlämningsplatsen i godsmagasinet vid stationen. Ett extra tack vill vi ge till vår första samarbetspartner Brogärde trädgård som gjort detta möjligt.

Kopa är ett nytt sätt att organisera handel med ekologiska och närproducerade livsmedel. Robygge agerar inte som en vanlig butik utan står till förfogande med tjänsten Kopa som möjliggör att konsumenter och producenter kan ingå en direkt association med varandra. För tjänsten tar Robygge ut en mindre administrativ avgift från producenten.  Vi tror att Kopa är en av lösningarna för att skapa förutsägbarhet och trygghet, minska svinnet och öka lönsamheten för både producenten och konsumenten. Dessutom skapar vi en varaktig, lokal handel med så korta och få transporter som möjligt. En social handelsassociation i vårt lokalsamhälle med mindre inslag av marknadskrafter som bättre tjänar oss som människor och vår miljö.

 

 

Fördelar Konsument

 • Du handlar direkt av respektive producent och skapar därmed en egen oberoende relation (association) med denne.
 • Kopa gör dig till en prioriterad kund hos respektive producent så länge du upprätthåller din association (prenumeration).
 • Ett förutsägbart pris oavsett marknadens fluktuationer.
 • Du säkerställer en trygg leverans av livsmedel oavsett händelser i omvärlden t.ex. stängda gränser eller varubrist pga. andra oförutsedda händelser.
 • Du får en inbjudan att besöka varje producent minst en gång om året. Då du kan lära känna de som odlat eller producerat din mat och se var och hur det går till.
 • Du bidrar till att människor i ditt samhälle som älskar att producera god, näringsrik och miljövänlig mat till dig, kan och vill fortsätta med det.
 • Du får livsmedel och grönsaker som har odlats eller tillverkats med minsta möjliga klimatavtryck och transporterade så kort sträcka som möjligt.
 • Du bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk som tar ansvar för att lämna över en god jord till framtida generationer.
 • Du får dina livsmedel så färska det bara går. Är det grönsaker från ett andelsjordbruk skördas de till och med samma dag.
 • Du bidrar till att producenten får mer betalt än om produkterna sålts på traditionellt vis.
 • När du handlar av ett andelsjordburk får du följa säsongen genom de grönsaker som är mogna att skördas.


   

  Fördelar Producent

  • Du får en större trygghet i och med att du kan förutse hur mycket du behöver producera och leverera månad för månad och år för år.
  • Du behöver inte lägga ner tid och engagemang på administration, fakturering och marknadsföring utan kan fokusera på att odla och producera ”goda” ekologiska grönsaker och livsmedel.
  • Du behöver inte vara orolig för att inte få avsättning för dina produkter pga. händelser i omvärlden så som stängda restauranger, uteblivna transporter eller andra oförutsägbara samhällsförändringar.
  • Som odlare vet du hur mycket du får betalt för de grödor du sår inför säsongen.
  • Andelsodlaren får betalt i förskott och kan därför få lön för arbetet som sker före skörd och planera för hur resurserna ska fördelas under året.
  • Du får en egen direktkontakt med kunden och får i och med det möjlighet att träffa de som konsumerar just dina produkter.
  • Eftersom handeln, själva köpet sker mellan konsument och producent kan producenten alltid kontakta kunden och vise versa vid behov.

   

  KOPA Konceptet

  Robygges associationstjänst KOPA (Konsument och producentassociationstjänst) är ett nytt sätt att organisera handel med lokalproducerade ekologiska livsmedel, för att stävja de negativa konsekvenserna av de fria marknadskrafterna. Konsekvenser som bl.a. har formulerats av Noam Chomsky och Naomi Klein. Idén har vuxit fram under många år, utifrån ett långt engagemang i Ekobanken, intresse för JAK -banken och erfarenheter från SEB. Kunskap om alternativa sätt att organisera näringslivet har hämtats fån Rudolf Steiners tankar om tregrening och hans föredrag Nationalekonomiska kursen. Nobelpristagaren Ellinor Ostrom har också inspirerat oss. Hon beskriver i sin bok Allmänningen som samhällsinstitution sin teori om självorganiserade och självstyrande former av kollektivt handlande som gynnar alla. Det ger hopp och kraft att försöka förverkliga det som kanske kan vara en liten pusselbit till en framtida hållbar lösning för organisering och distribution av ekologiska lokalproducerade livsmedel. KOPA, en associationstjänst som möjliggör en mer resilient, social och ekologisk handel.

   

  Har du frågor om KOPA eller vill ansluta dig som producent så kan du kontakta oss på: kopa@robygge.se

  Drift & produktion: Wikinggruppen

  Produkten har blivit tillagd i varukorgen