Vägbeskrivning till Robygge och Ytterjärna

Med bil: Kör E4, avfart trafikplats Järna. Kör vänster (ej mot Järna samhälle) mot Ytterjärna, väg 57/219 mot Nyköping ca 2 km. Avtagsväg vänster vid skyltar Rudolf Steinerseminariet, Kulturhuset, Vidarkliniken. Parkeringplan på höger sida.

Med pendeltåg: Pendeltåg från Stockholms C till Södertälje C eller Södertälje Hamn för byte till pendeltåg mot Järna/Gnesta. Pendeltåg och buss: Buss 784 från Järna Stn till hållplats Stensta, därefter promenad ca 10 min, förbi Kulturhuset till Robyggehuset och Robyggebutiken. Vissa turer går till Vidarkliniken, och då går det att åka till Kulturcentrum Järna.

Trafikupplysning: SL 08-600 10 00 Webbplats: www.sl.se