Robygge (eg. bygga med ro; leksaker & småhantverk) växte fram under början av 1970-talet som svar på en önskan från några antroposofer i Järna, främst Arne Klingborg, Erik Asmussen och Fritz Fuchs, att tillhandahålla varor, hantverksmässigt tillverkade i små serier med höga kvalitets- och skönhetskrav. Inspiration till denna "andliga funktionalism" kom bland annat från Arts & Craftsrörelsen i Storbritannien, W Morris och Shakerröelsen i USA.

Ett besök i butiken skulle – och ska – tilltala sinnena och lek- & läslusten! Man ska få en helhetsupplevelse, uppleva en atmosfär av något ovanligt, något harmoniskt och tilltalande – oavsett ålder… Besökaren ska kunna träffa andra människor med intresse för filosofi, pedagogik, konst, hantverk mm och finna saker, som inte finns i andra affärer – ting med en antroposofiskt inspirerad tillkomst. Sedan 2018 drivs Robygge av Humanprogress AB, en idéburen ideell omsorgsverksamhet.